Tiếng ViệtICONLibraryICONSơ đồ vị trí(SiteMap)
 

Chìa khóa truy cập thông tin được thiết kế sử dụng như sau:

 • Alt+M:Sự điều hướng, chứa nội dung đường dẫn những mục chính của thư mục này 
 • Alt+C:Nội dung chính, dẫn đến những thông tin chính yếu của trang web
 • Alt+L:Nội dung có liên quan, chứa đường dẫn đến những trang thông tin với cấp độ tiếp theo, và những thông tin khác có liên quan.
 • Alt+S:Sử dụng những từ khóa để tìm.

 

 • 1    Tin tức
 • 2   Giờ mở cửa
 • 3    Nhân viên
  • 3.1 Giám đốc thư viện
  • 3-2 Bộ phận lưu trữ
  • 3-3 Bộ phận phục vụ độc giả
 • 4   Chính sách lưu hành
 • 5.  Danh mục của thư viện (WebPac)
 • 6    Nguồn thông tin điện tử
  • 6-1 Thông nguồn dữ liệu
  • 6-2 Tìm kiếm dữ liệu
  • 6-3 Sách điện tử
  • 6-4 Tạp chí điện tử
  • 6-5 Mục luận văn điện tử
  • 6-6 Chú thích
 • 7   Dịch vụ thư viện
  • 7-1   Mượn sách và gia hạn
  • 7-2   Đăng kí đặt sách
  • 7-3   Nhắc nhở
  • 7-4   Phục vụ đăng ký lớp học
  • 7-5   Yêu cầu mượn tài liệu trong học kỳ
  • 7-6   Tìm kiếm thông tin thất lạc
  • 7-7    Yêu cầu đặt mua sách
  • 7-8   Dịch vụ copy và in ấn
  • 7-9   Mượn sách giữa các thư viện
 • 8 FAQ
 • 9   Tải về
 • 10   Liên lạc với chúng tôi
 • 11  Sơ đồ vị trí
 • 12   Phiên bảng tiếng Hoa