Tiếng ViệtICONLibraryICONGiờ mở cửa(Open Hours)
 

Giờ mở cửa

 

Thứ hai _ thứ sáu  08:00-22:00

Thứ bảy                 10:00-20:00

Chủ nhật                10:00-17:00

 

 Ngày đóng cửa thư viện

Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch, Ngày Thanh Minh,

Lễ Hội Thuyền Rồng, Tết Trung Thu