Shiu-Ying, Yang

Shiu-Ying, Yang

Giám sát kỹ thuật
       Quản lí ngân sách
Lưu trữ

.Supervision of Technical Services
.Budget Control
.Acquisition

886-8-7799821 Ext.8157
x5012@meiho.edu.tw
 


Bor-Zen, Tien

Bon-Ren, Tain

Nguồn sách Trao đổi và Tài trợ
Phân loại và thư mục
Chọn lọc sưu tầm

.Books of Exchange and Donation
.Classification and Cataloging
.Collection Eliminate

886-8-7799821 Ext.8159
x5052@meiho.edu.tw
 

 


Chia-Chi, Lin 

Chia-Chi, Lin

Quản lý tạp chí
Quản lí vật liệu và các trang thiết bị đa phương tiện

.Periodicals Management
.Multi-Media Equipment and Materials Management

886-8-7799821 Ext.8154
x5070@meiho.edu.tw


Huang-Que, Zheng

Huang-Que, Zheng

Văn thư hành chánh

Quản lí phương tiện thư viện

.General  Affairs
.Management of Library Facilities

886-8-7799821 Ext.8158
x1008@meiho.edu.tw