Tiếng ViệtICONLibraryICONLiên lạc với chúng tôi(Contact Us)
 
 

Chúng tôi ở đây để giúp bạn!!
Liên lạc với chúng tôi
bằng điện thoại,email hoặc chát.

Tiến sĩ. Chiou-shu Justina Hwang

886-8-7799821 Ext.8150

e-mail: x2163@meiho.edu.tw

Thư viện, Học viện Công nghệ Mỹ Hòa
 Điện thoại886-8-7799821 ext 8156
FAX886-8-7783340
Địa chỉ
23 Pingkuang Road, Neipu, Pingtung, Taiwan 91202