Làm cách nào tôi có thể biêt được thư viện có những tài liệu tôi cần hay không?

Vui lòng vào trang web của thư viện, sau đó chọn “thư mục thư viện trực tuyến” để xem thư viện có sách, tạp chí, tài liệu điện tử mà bạn đang tìm. Nếu tài liệu mà bạn đang tìm đã có người mượn rồi, bạn có thể đăng kí .

Làm cách nào để mượn/ trả tài liệu?

1. Mang những quyển sách mà bạn muốn mượn kèm theo thẻ thư viện hợp lệ (như thẻ sinh viên, thẻ nhân viên) để đăng kí mượn về nhà tạị bàn lưu hành.

2. Bạn có thể trả lại sách đã mượn tại bàn lưu hành Khi thư viện được mở. Khi bàn lưu hành đóng, bạn có thể trả lại những bằng cách sử dụng ngăn trả tài liệu “ return bos”. Chú ý, điều quan trọng cần lưu ý là:  Dĩa CD hoặc băng dĩa không tự trả bằng cách này.

Những tài liệu mà tôi muốn mượn đã có người mượn trước đó, tôi phải đăng kí giữ chổ bằng cách nào?
Khi bạn muốn mượn một quyển sách mà trước bạn đã có người mượn rồi, bạn sử dụng số thẻ của bạn và mã số, bạn có thể yêu cầu dịch vụ thư viện gọi hoặc giữ lại các tài liệu, sách mà bạn cần. Bấm vào mục “Accession No”. của tài liệu mà bạn muốn giữ chổ để mượn, khi nào tài liệu mà bạn đặt đã được trả lại cho thư viện, bạn sẽ được dịch vụ của thư viên thông báo bằng email. Đến bàn lưu hành ở tầng 1 của thư viện để nhận tài liệu. Nhớ mang theo thẻ thư viện. Bạn phải đến để nhận tài liệu mà bạn cần trong thời hạn ba ngày sau khi nhận được thông báo để tránh bị vi phạm.

Thư mục trên mạng của thư viện thông báo là tài liệu có thể sử dụng, nhưng tôi không tìm thấy trên kệ của Thư viện, Tôi nên làm gì?

Vui lòng tìm ở mục “ đăng kí vào thư mục thất lạc”, nhân viên bộ phận lưu hành sẽ tìm cho bạn trong một tuần. Bạn sẽ nhận được thông báo bằng điện thoại hoặc email khi thư mục bị mất được tìm thấy. Nếu thư viện không tìm được tài liệu bạn cần trong thời hạn bốn tuần, bạn sẽ được thông báo là tài liệu này đã bị mất.

Làm cách nào bạn xác định được ngày trả sách với các sách được trả lại tại “ngăn trả sách”?.

Nếu bạn trả sách vào ngăn trả sách sau giờ làm việc của thư viện thì đến ngày hôm sau nhân viên thư viện mới tiếp nhận nó, do đó khi nhận sách thì ngày trả của bạn sẽ được tính thời gian mà nhân viên làm động tác nhập mã số sách của bạn vào. Vui lòng trả sách trước thời hạn để tránh tình trạng trả quá hạn sách mượn của bạn

Ngăn trả sách ở thư viện là để thuận tiện cho người đọc sau khi hết giờ hoạt động của thư viện.Thủ tục sách chưa được hoàn tất trong thời gian sách được bỏ vào. Bạn nên đăng nhập trang web của thư viện để kiểm tra lại số sách mình trả trong ngày làm việc hôm sau, hoặc đến thư viện để kiểm tra nhằm mục đích là chắc chắn sách của mình đã hoàn tất thủ tục trả.

Tính toán phí trả quá hạn như thế nào?

2 đôla Đài Loan/ 1tài liệu/ 1 ngày. Không tính những ngày nghỉ lễ chính thức thư viện đóng cửa.

Trả chi phí quá hạn bằng cách nào?

Trả tài liệu quá hạn qui định, có thể bạn phải trả chi phí quá hạn. Nếu bạn không có đủ tiền mặt thì bạn có thể trả vào lần khác. Bạn không được mượn tiếp sách cho đến khi nào phí quá hạn được trả cho thu viện đầy đủ. Phí quá hạn được trả tại bộ phận lưu hành trong giờ phục vụ.

Tôi làm gì nếu như sách không thuộc quyền sở hữu của thư viện.

Nếu thư viện Meiho không có sách mà bạn cần, bạn có thể làm đơn yêu cầu thư viện mượn dùm, ở mục Interlibrary Loan hoặc ..Nationwide Document Delivery Services.

Khi nhìn thấy loại sách bạn cần thuộc quyền sở hữu của thư viện nào, bạn có thể truy cập thư mục thư viện cá nhân. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên sử dụng thư mục liên kết (Union Catalogs) của mạng lưới thư viện thông tin quốc gia. Cách thức truy cập bằng công cụ này cũng tương tự cách truy cập  vàoMHL... WebOPAC, và từ kết quả tìm kiếm bạn có thể biết thư viện nào có sách bạn cần.

Tìm tạp chí ở đâu?

Tạp chí trong nước và nước ngoài được đặt trên kệ dành cho tạp chí ở tầng 1 của thư viện 

Tìm các tạp chí phát hành định kỳ ở đâu?

 1. Nếu bạn biết tên của loại tạp chí này bạn có thể tra thông tin trên mạng.

2. Nếu không biết rõ tên tạp chí định kỳ nhưng bạn muốn đọc thể loại nào thì gõ từ khóa vào và chọn mục tạp chí “Journals”

Đối với tạp chí phát hành định kỳ hiện hành, được sắp xếp trên kệ theo thứ tự A,B, C. Những tạp chí tiếng Trung và Nhật thì được sắp trên kệ theo số khoanh tròn của tựa đề

Tất cả những tạp chí định kỳ phát hành hiện tại được giữ tại phần tạp chí định kì - bộ phận đọc ở tầng 1 của thư viện.
Những tạp chí phát hành trước được đặt ở kệ - tầng 3 của thư viện.

Làm cách nào để xem hồ sơ của tôi trong thư viện?

Bạn có thể xem mục hồ sơ của bạn trong hệ thống thư mục của thư viện. (http://203.71.232.24/Webpac2/Person.dll) Hoặc lần đầu tiên bạn xem phần ghi chép của bạn trong thu viện. Hệ thống mạng sẽ yêu cầu bạn điền mã số chứng minh, mã số luôn luôn được yêu cầu bạn điền mỗi khi bạn đăng nhập..

Tôi quên mật mã. Tôi nên làm gì?

Vui lòng mang thẻ sinh viên của bạn hoặc thẻ nhân viên đến quầy lưu hành trong thời gian làm việc, chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp bạn một mật mã.

Làm cách nào để sử dụng MHL và nguồn thông tin điện tử khi tôi đang ở nhà hoặc văn phòng?

Thư viện chúng tôi trân trọng thông báo về việc bắt đầu ứng dụng chương trình Giao Diện Tìm Kiếm Dữ Liệu Chéo, MUSE search, nhằm đơn giản hóa việc tận dụng kho dữ liệu điện tử sẵn có của Viện Công Nghệ Meiho. 

Tất cả những thành viên của Meiho đều được khuyến thích truy cập vào website (http://muse.meiho.edu.tw:8000/muse/logon/meiho/index.html)

Và khám phá nguồn thông tin trực tuyến

ID

1. Giáo viên và nhân viên trường :Thẻ nhân viên Meiho ( gồm 10 số)

2. Sinh viên Số thẻ sinh viên, được tính theo một số kiểm soát (“1” cho lsự thay thế thẻ phát hành lần đầu tiên, “-2” cho lần phát hành thứ 2 và tiếp theo)

Mã số sử dụng

1.  Mã số mặc định là số chứng minh.(Chữ in hoa)

2. Sinh viên nước ngoài: Số thẻ sinh viên

Việc mượn từ các thư viện hợp tác là gì?

Tài liệu không thuộc quyền quản lí của thư viện Meiho, mà có từ nguồn của những thư viện hợp tác với thư viện Meiho thì tất cả các giảng viên, sinh viên và nhân viên trường Meiho đều có thể sử dụng hệ thống “ ILL SYSTEM” để truy cập vào dịch vụ mượn từ các thư viện hợp tác khác