Địa chỉ: 23 đường Ping Kuang, xã Neipu, Bình Đông,Đài Loan

Điện thoại: +886-8-7799821  số nội bộ 8144 

Fax:+886-8-7782663

E-mail: iec@meiho.edu.tw

Copyright(C) 2008  International Collaborations and Education Office of MITall rights reserved.