Contact us

Icon  Office:23,Pingguang Rd.,Neipu,Pingtung,Taiwan,R.O.C

Tel:886-8-7782149

                 886-8-7799821#8119

Fax:886-8-7785227

                  E-mail:x00001723@meiho.edu.tw