ViệnKinhdoanhvàQuảnlý(經營管理學院)頁面插圖

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Copyright MEIHO

Điện thoại :            886-8-7799821       (# 8778)

23, Pingguang Rd, Neipu, Pingtung, Đài Loan, R.O.C.

E-mail: mbi@meiho.edu.tw

duy trì bởi Chen, Shih-Jung

Cập nhật: 2012 09 12