AFLHome頁面插圖

At the AFL, we work hard to make you better.

Chào mừng các bạn đến với website của Khoa ngoại ngữ ứng dụng Học viện công nghệ Mỹ Hoà. Chúng tôi là đội ngũ giáo viên năng động. Chúng tôi luôn đặt ra nhiệm vụ dạy thật tốt, học thật tốt, Khoa ngoại ngữ ứng dụng có hai giảng viên là người nước ngoài tham gia giảng dạy từ năm 2006. Hơn thế chương trình giảng dạy cập nhật giúp sinh viên xin việc bằng tiếng Anh dễ dàng sau này hoặc có thể làm các công việc kinh doanh quốc tế.

Nếu bạn đến thăm trường chúng tôi, bạn sẽ bắt gặp đội ngũ giảng viên nhiệt tình sãn sàng chào đón bạn.

Khoa ngoại ngữ ứng dụng sẽ lỗ lực giúp bạn thành công hơn.

 

DepartmentofAppliedForeignLanguages頁面插圖

conformance level A Plus, open with new window