Title:InternationalCooperation

HỢP TÁC QUỐC TẾ

PART OF ASIA

   CHÂU Á

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (CTIM), VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH HÀ NỘI, VIỆT NAM

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP, VIỆT NAMVCCI

 

ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI, VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, VIỆT NAM

 

KHOA KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG, ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM, VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM, VIỆT NAM 

 

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC MALAYSIA

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM, VIỆT NAM

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM, ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

ĐẠI HỌC HUẾ, KHOA NGƯ NGHIỆP

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÀ NỘI

 

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP TP. HCM

 

ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP, ĐẠI HỌC HUẾ

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT BÁCH KHOA SƠN TÂY, TRUNG QUỐC

 

CAO ĐẲNG Y QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC

 

 

PART OF NORTH AMERICA

                                                                          BẮC MỸ

ĐẠI HỌC LA SIERRA, HOA K

 

ĐẠI HỌC DALLAS BAPTIST, HOA K

 

ĐẠI HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG QUỐC TEXAS, HOA K

 

ĐẠI HỌC MADONNA, LIVONIA, MICHIGAN, HOA K

 

ĐẠI HỌC NEWBRIDGE, SANTA ANA, CA., HOA K

 

ĐẠI HỌC ILLINOIS

 

ĐẠI HỌC Y TẾ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG KENTUCKY

 

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LORAIN

 

 

PART OF CENTRAL AMERICA

TRUNG M

HỌC VIỆN KỸ THUẬT SANTO DOMINGO INTEC)

 

ĐẠI HỌC BELIZE

 

ĐẠI HỌC AUTONOMOUS, CỘNG HÒA ĐÔ-MI-NI-CA

 

HỌC VIỆN KỸ THUẬT SANTO DOMINGO, CỘNG HÒA ĐÔ-MÊ-NI-CAN