Các từ khóa dùng để tra cứu:

    • Alt+M: Điều hướng, chứa các đường link tới các phần chính của trang web 
    • Alt+C: Nội dung chính, cung cấp thông tin chính
    • Alt+L: Các nội dung liên quan, chứa các đường link tới các trang kế tiếp và các thông tin liên quan khác.
    • Alt+S: Tìm kiếm

Cấu trúc trang Web: 

1. Sơ đồ trang web

2. Phòng công tác sinh viên

    2-1.Trưởng phòng

3. Phòng chức năng I

    3-1. Dịch vụ

    3-2. Nhân viên

    3-3. Ký túc xá

4. Phòng chức năng II

    4-1. Nhân viên

5. Phòng y tế

    5-1. Chức năng 

    5-2. Nhiệm vụ

 5-3. Thời gian làm việc

 5-4. Hình ảnh một số hoạt động

6. Phòng giáo dục thể chất

 6-1. Giới thiệu 

 6-2. Nhân viên

 6-3. Sân vận động

7. Phòng tư vấn sinh viên

 7-1. Giới thiệu

 7-2. Nhiệm vụ

    7-3. Nhân viên

8. Phòng hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa

 8-1. Chức năng

 8-2. Nhiệm vụ

 8-3. Văn phòng

 8-4. Nhân viên