Trưởng phòng công tác sinh viên

 

  S  

Trưởng phòng công tác sinh viên

OfficeofDeanofStudentAffairs頁面插圖

  Rui  Ling - Huang,Tiến sỹ.

 

Học vấn

   Đại học Y Yang-Minh

      

   Chuyên môn

 Ø  Siêu vi

 Ø  Vi rút

 

Điện thoại: 886-8-7799821

Máy nhánh: 8210

E-mailx2093@meiho.edu.tw

  

                           Thư ký

OfficeofDeanofStudentAffairs頁面插圖

                     Chen,Hui-Mei

               

  

Điện thoại: 886-8-7799821

Máy nhánh: 8227

E-mailx5008@meiho.edu.tw 

             いらっしゃいませ