Bộ phận nhập trường

Bộ phận này đảm trách những công việc như sau:

  • Lập thông tin về việc nhập trường cho sinh viên.
  • Lập thông tin về việc đình chỉ và đuổi học.
  • Lập thông tin trong việc duy trì chất lượng tuyển sinh.
  • In và kiểm tra bản sao hồ sơ, duyệt về trình độ chuyên môn.
  • Cấp bằng.
  • Đưa ra những thông báo về tuyển sinh và học lại.
  • Thay đổi dữ liệu.
  • Bảo quản hồ sơ cho các môn học cơ bản.