Viện công nghệ Mỹ Hoà

 

Khoa Thẩm Mỹ

 

 

 

Điện thoại: (08)779-9821    Fax: (08)779-9711

Địa chỉ: Viện công nghệ Mỹ Hoà

              Khoa Khoa học chăm sóc sắc đẹp

             Số 23 Đường Bình Khang,

              Làng Mỹ Hoà, Neipu, Huyện Bình Đông, Đài Loan