Những nút truy cập được thiết kế như sau:

  • Alt+M: Điều hướng, chứa các đường link tới các phần chính của trang web 
  • Alt+C: Nội dung chính, cung cấp thông tin chính
  • Alt+L: Các nội dung liên quan, chứa các đường link tới các trang kế tiếp và các thông tin liên quan khác.
  • Alt+S: Tìm kiếm

Kết cấu trang web