Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONPhòng Hiệu Trưởng(校長室)

Welcome to President's Office

 

President'sOffice頁面插圖President'sOffice頁面插圖President'sOffice頁面插圖President'sOffice頁面插圖President'sOffice頁面插圖

 

通過第(2)優先等級無障礙網頁檢測(另開新視窗)

Meiho Institute Of Technology  ( Health Care Biotech Building )
( +886-8-7783428        + +886-8-7789837
/ NO.23, PingGuang Rd., NeiPu Shiang, PingTung County 91202, Taiwan, R.O.C
連結至:校長室中文版(另開新視窗)