Tiếng ViệtICONLibraryICONDịch vụ thư viện(Library Services)ICONLưu trữ thông (Course Reserves Service)
 

Dịch vụ đăng ký đặt trước

Các thành viên giảng viên của Meiho có thể lưu trữ sách, tư liệu truyền thông và những tài liệu liên quan khác cho các khóa học ở mỗi học kì. Thư viện sẽ để dành các tài liệu đó trên khu vực tài liệu tham khảo đã đăng ký.


Giáo viên có thể đăng ký trước tài liệu theo những cách thức như sau: bằng cách yêu cầu qua mạng, gửi tất cả những yêu cầu của mình qua email, hoặc tải mẫu đơn từ trang web của thư viện

Độc giả có thể sử dụng các tài liệu tham khảo lưu trữ của mỗi giáo sư theo Mục Hướng Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Lưu Trữ. Thư viện cũng có hệ thống truy cập mà trong đó người đôc có thể truy vấn nhanh bằng cách sử dụng tên khoa, tên giảng viên hoặc khóa học của mình để đăng nhập.


Để đề xuất mua tài liệu có liên quan trong khóa học, thông tin thư mục về tựa đề, tác giả, ISBNs, và nhà xuất bản buộc phải có. Trước khi đề xuất mua tài liệu được đệ trình cho thư viện, thì điều cần thiết là đề xuất của bạn phải được trưởng khoa duyệt trước. Khi được duyệt rồi thì yêu cầu có thể được gửi đến ban thư ký hoặc gửi trực tiếp đến bộ phận có trách nhiệm giải quyết của thư viện tại địa chỉ library@meiho.edu.tw.