Staff

 

Đội ngũ nhân viên

Trưởng phòng

Yung-Chiang

 

Yung-Chiang Chu

Tel+886-8-779-9821  

        Máy nhánh. 8160

e-mail.x00002155@meiho.edu.tw

TOP

 

Bộ phận mạng và dịch vụ

.


  

Trưởng bộ phận

Hou-Ming

Hou-Ming Chen

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8708

e-mail.x00003222@meiho.edu.tw

 

Nhân viên

Hung-Bin

Hung-Bin Pan

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8167

e-mailx00005061@meiho.edu.tw

 Nhân viên

Pei-Chun

Pei-Chun Cheng

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8168

e-mailx00001566@meiho.edu.tw

 Nhân viên

Meng-Sui 

Meng-Sui Chen

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8169

e-mail.x00001618@meiho.edu.tw

 TOP

 

Bộ phận phát triển hệ thống

 


Trưởng bộ phận

Yau-Hoi

Yau-Hoi Cheung

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8162

e-mail.x00003197@meiho.edu.tw

Nhân viên

Huey-Ru

Huey-Ru He

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8166

e-mail.x00001571@meiho.edu.tw

Nhân viên

Ming-Hsiung 

Ming-Hsiung Huang

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8164

e-mail.x00001624@meiho.edu.tw

Nhân viên

Liang-Ching 

Liang-Ching Chen

Tel+886-8-779-9821 

Máy nhánh.  8165

e-mail.x00001653@meiho.edu.tw

TOP

Bộ phận E-learning


Trưởng bộ phận

Chi-Chin

Chi-Chin Sun

Tel+886-8-779-9821  

Máy nhánh.   8163

e-mail.x00002173@meiho.edu.tw 

 Nhân viên

Mao-Chin

Mao-Chin Lin

Tel+886-8-779-9821  

Máy nhánh.   8171

e-mail.x00001567@meiho.edu.tw

Nhân viên

Yi-Chung

Yi-Chung Ku

Tel+886-8-779-9821  

Máy nhánh.   8170

e-mail.x00001642@meiho.edu.tw

Nhân viên

Shu-Chin

Shu-Chin Lai

Tel+886-8-779-9821  

Máy nhánh.   8710

e-mail.x00001750@meiho.edu.tw

TOP


Copyright(C)2006 MIT Information Networking Center all rights reserved.
Adress:  23, PingKuang Rd., Neipu, Pingtung, 91202 Taiwan, R.O.C.
TEL:+886-8-7799821-8165 |  e-mail