FAQ

1. Làm cách nào để đăng nhập vào Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà?

2. Làm cách nào nếu bạn quên mật mã Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà?

3. Làm cách nào nếu bạn quên mật mã Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà sau khi đã thử những cách 

    trên  mà vẫn không đăng nhập được vào hệ thống?

4. Làm cách nào nếu bạn quên mật mã Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà sau khi đã thử những cách 

    trên mà vẫn không đăng nhập được vào hệ thống và không thể trực tiếp đến Trung Tâm mạng?

 

Làm cách nào đăng nhập vào Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà?

  1. Bấm vào Englishtừ trang chủ của trường Mỹ Hoà tại http://www.meiho.edu.tw
  2. Bấm vào bên trái Hệ thống thông tinHệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà
  3. Bấm một lần vào bên trái phía trên thanh thực đơn, đánh tên truy cập (Mặc định: Mã sinh viên) và mật mã (Mặc định: Số chứng minh thư)
  4. Sinh viên có thể đổi mật mã sau khi đăng nhập lần đầu. Hãy nhớ mật mã nếu đã thay đổi

TOP

Làm cách nào nếu bạn quên mật mã Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà?

1. Trong trang đăng nhập của Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà, bấm vào mục màu đỏ. Trong trường 

    hợp không hiện lên cửa sổ, hãy kiểm tra trình duyệt cài đặt để làm hiện cửa sổ.

2. Điền số chứng minh thư, tên truy cập, số sinh viên vào vị trí tương ứng trong cửa sổ và đánh vào

    điạ chỉ e-mail Mỹ Hoà theo định dạng: tên truy cập@meiho.edu.tw. Chú ý là hệ thống sẽ không gửi 

    mật mã tới địa chỉ e-mail khác từ địa chỉ e-mail Mỹ Hoà.

3. Để kiểm tra địa chỉ e-mail của bạn, vào trang web: http://mit5.meiho.edu.tw. Sau khi chọn (Hệ

    thống thông tin) → (E-mail) để vào trang đăng nhập web-mail, hãy nhập dữ liệu sau: tên truy cập,

    mã sinh viên, mật mã: số chứng minh thư

4. Sau khi đăng nhập vào hệ thống e-mail thành công, kiểm tra e-mail và lấy mật mã mà Hệ thống

   quản trị điện tử Mỹ Hoà đã gửi cho bạn, và sử dụng nó để đăng nhập vào Hệ thống quản trị điện tử

   Mỹ Hoà.

5. Trong trường hợp không giải quyết được vấn đề sau khi thử các bước ở trên, hãy gặp nhân viên 

    của Trung tâm thông tin mạng ở Toà nhà y tế tại tầng 4.

TOP

Làm cách nào nếu bạn quên mật mã của Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà sau khi thử những bước trên mà vẫn không đăng nhập được hệ thống?

Hãy mang thẻ sinh viên hoặc những thẻ có ảnh khác (thẻ chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ bảo hiểm) theo bạn đến Trung tâm thông tin mạng tại Toà nhà y tế ở tầng 4 và điền vào mẫu đơn để đổi mật mà.

TOP

Làm cách nào nếu bạn quên mật mã Hệ thống quản trị điện tử Mỹ Hoà sau khi đã thử những cách trên mà vẫn không đăng nhập được vào hệ thống và không thể trực tiếp đến Trung Tâm mạng?

1. Vào trang chủ của Trung tâm thông tin mạng để tải mẫu đơn đăng   ký đổi mật mã tại trang   

    web: http://mit5.meiho.edu.tw/onweb.jsp?webno=3333333

2. Điền vào mẫu đơn và dán ảnh vào đơn (ví dụ: thẻ sinh viên, thẻ chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ

    bảo hiểm)

3. Gửi fax mẫu đơn tới Trung tâm thông tin mạng theo số 08-788-4738

 


Copyright(C)2006 MIT Information Networking Center all rights reserved.
Adress:  23, PingKuang Rd., Neipu, Pingtung, 91202 Taiwan, R.O.C.
TEL:+886-8-7799821-8165   e-mail