Cáctừkhóadùngđểtracứu:

  • Alt+M:Điềuhướng,chứacácđườnglinktớicácphầnchínhcủatrangweb
  • Alt+C:Nộidungchính,cungcấpthôngtinchính
  • Alt+L:Cácnộidungliênquan,chứacácđườnglinktớicáctrangkếtiếpvàcácthôngtinliênquankhác.
  • Alt+S:Tìmkiếm
CấutrúctrangWeb