Service


Nhiệm vụ 

│Giáo dục quốc phòng │Chỉ dẫn cuộc sống │Quản lý an ninh trường học│ Lựa chọn kỳ thi Sỹ  quan dự bị quốc phòng │

1. Giáo dục quốc phòng 

     Nhóm nghiên cứu giáo dục quốc phòng tìm hiểu lịch học và ý kiến của sinh viên về các khóa học giáo dục quốc phòng. Điều đó nhằm mục đích tăng cường hiệu quả của trương trình giảng dạy thông qua việc liên tục cải tiến việc thiết kế chương trình giảng dạy. Các khóa học giáo dục quốc phòng bao gồm Giáo dục an ninh quốc gia, Công nghệ quốc phòng, Lịch sử chiến đấu quân đội, kiến thức quân sự, Khoa học quân sự và Điều dưỡng.

2. Chỉ dẫn cuộc sống

     Đội ngũ hướng dẫn được bổ nhiệm tới mỗi trường và mỗi bộ phận để mang tới cho sinh viên sự chỉ dẫn về cuộc sống. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn cũng được bố trí ở cả ký túc xá nam nữ để quản lý các công việc của ký túc xá và hoạt động của sinh viên.

 3. Quản lý an ninh trường học

     Đội ngũ nhân viên được chỉ định có trách nhiệm về các vấn đề có liên quan đến an ninh của trường học. Các hội thảo về các vấn đề an ninh và bảo vệ được tổ chức đều đặn. Mối quan hệ với Trung tâm bảo vệ các trường đại học của bộ giáo dục cũng được duy trì thường xuyên. Mục đích của Phòng giáo dục quốc phòng ở đây là phối hợp các nguồn lực của nhà trường một cách thích đáng để giải quyết những vấn đề về an ninh có thể xảy ra và làm giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra.

4. Lựa chọn kỳ thi Sỹ quan dự bị quốc phòng

     Phòng giáo dục quốc phòng hưỡng dẫn sinh viên, chuẩn bị cho việc chọn kỳ thi  Sỹ quan dự bị quốc phòng, và giúp cho tỷ lệ được thu nhận của NCCU vào đội ngũ sỹ quan dự bị tăng lên. Sự giúp đỡ này, ngoài việc tư vấn cho sinh viên về những quy định có liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ quân sự còn giúp đỡ các sinh viên tốt nghiệp hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong khi cũng nắm bắt những mục tiêu nghề nghiệp tương lai của họ.