Military Education

Giáo Dục Quốc Phòng Ở Nhà Trường

 

Các khóa học bao gồm 6 nội dung chính sau:

1. An ninh quốc gia

2. Khoa học và công nghệ quốc phòng

3. Lịch sử chiến đấu quân đội

4. Khả năng chiến đấu và sự tinh nhuệ của Bộ quốc phòng

5. Lý thuyết khoa học quân sự

6. Điều dưỡng trong huấn luyện quốc phòng (Dành cho nữ sinh)

     Các thầy cô giáo là những sỹ quan có kinh nghiệm đang làm việc trong quân đội, trong các lĩnh vực bộ binh, Hải quân và Không quân, đó là những người đã được trang bị kiến thức quốc phòng cần thiết để giảng dạy cho sinh viên. Họ không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức quân sự mà còn mang đến những kinh nghiệm chăm sóc cho sinh viên ở trường học và các kỹ năng quản trị khác.