Responsibility (Nhiệm vụ)

 (Quản lý việc xây dựng các khu nhà)
 (Quản lý trường hợp đền bù trong quá trình mua đất đai)
 
(Thẩm định chất lượng các công trinh nước, điện, ga, viễn thông và hệ thống điều hòa)
 (Tu sửa, bảo trì,  thay mới hệ thống nước và các trang thiết bị lớp học)

Staff (Đội ngũ nhân viên)

 Section Chief  Wu, Sheng-Jie (Trưởng bộ phận)
    Extension: 8126
(Máy nhánh)
    E-mail: x2176@meiho.edu.tw

 Clerk: Chen, Mei-Hua (Văn thư)
    Extension: 8136
    E-mail: x9470@meiho.edu.tw