Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONTổng hợp(總務處)ICONBộ phận an toàn và bảo vệ môi trường
 

Responsibility (Nhiệm vụ)

 (Quản lý chất độc hóa học của phòng thí nghiệm)
 (Đảm bảo an toàn và vệ sinh phòng thí nghiệm)
 (Tái chế phế phẩm của phòng thí nghiệm)

 (Quản lý hệ thống vệ sinh toàn trường)
 (Đưa ra các quy định để đẩy mạnh, giáo dục trong bảo vệ môi trường)

Staff (Đội ngũ nhân viên)

Section Chief  Hsu, Ho-Cheng (Trưởng bộ phận)
Extension: 8128
E-mail: x@meiho.edu.tw

Clerk: Shau, Jing-Sen
(Văn thư)
    Extension: 8125 (máy nhánh)
    E-mail:
..x5014@meiho.edu.tw