Trưởng phòng

  • Họ tên: Shiau-Tzeng Lin

 

Bộ phận lập kế hoạch hợp nhất

  • Họ tên:Mei-Jiun Yue      
  • Điện thoại:(08)-7799821-8140
  • E-mail:x2217@meiho.edu.tw

Nhân viên

Bộ phận trong Trung tâm phát triển đổi mới và cộng tác ngành công nghiệp

Trưởng Bộ phận

 

  • Họ tên:Yi-Ju Jung
  • Điện thoại:(08)-7799821-8143
  • E-mail:x2201@meiho.edu.tw

Nhân viên