Các phím truy cập được thiết kế như sau:

  • Alt+M: Điều hướng, chứa các đường link tới các phần chính của trang web 
  • Alt+C: Nội dung chính, cung cấp thông tin chính
  • Alt+L: Các nội dung liên quan, chứa các đường link tới các trang kế tiếp và các thông tin liên quan khác.
  • Alt+S: Tìm kiếm

Cấu trúc trang Web

1.      Sơ đồ trang web

2.      Giới thiệu Phòng nghiên cứu và phát triển

3.      Đặc điểm công việc

4.      Trưởng phòng

5.      Tổ chức và nhân viên

6.      Đường liên kết

7.      Diễn đàn thảo luận