Liên hệ

Địa chỉ: Số 23 Đường Bình Khang, Neipu, Bình Đông, Đài Loan

Điện thoại: +886-8-7799821

     Fax+886-8-7691673

     E-mailaccountancy@meiho.edu.tw