Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONGiới thiệu về phòng nghiên cứu và phát triển(研發處)
 

Giớithiệuvềphòngnghiêncứuvàpháttriển(研發處)頁面插圖

 

                                                          M.I.T

       Phòng Nghiên cứu va Phát triển

Tel Tel:+886-8-7799821 Ext. 8257

    S Fax: +886-8-7791030 

        e-mailcec@meiho.edu.tw

     Address 23, PingKuang Rd., Neipu, Bình Đông, 91202 Đài Loan, ROC     

                                    Conformance(open with new window)