AboutUs

 

 

 

Giới thiệu về chúng tôi

 

Lịch sử

 

Với sự có mặt của mình,trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã mang đến cho sinh viên các khóa đào tạo thực hành vào cuối tuần để nâng cao kiến thức chuyên ngành và đáp ứng chính sách giáo dục liên tục dành cho người lớn. Chương trình học này đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người lớn hoặc đang công tác. Để phối hợp với các chiến lược “giáo dục trọn đời” và “giáo dục cho người lớn” của chính phủ, cũng như để tổ chức hệ thống giáo dục thường xuyên, tất cả các khóa học được thiết kế dựa trên cơ sở thực hành và sáng tạo. Chính vì vậy, phân viện cao đẳng Mỹ Hòa của hệ giáo dục thường xuyên – MACCE được thành lập vào năm 1996, và 5 năm sau đó vào năm 2001 phân viện giáo dục thường xuyên Mỹ Hòa -MAICE được thành lập

 

Hướng dẫn tuyển dụng:

 

Tầm nhìn tương lai

 

 

1. Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên với những nền tảng kiến thức khác nhau. Các khóa học được lựa chọn dựa trên trình độ và sở thích của mỗi cá nhân. Văn bằng được cấp phù hợp với chuyên ngành/ khoa mà sinh viên theo học.

2. Phát triển các khóa học trực tuyến và đào tạo từ xa từng bước trong tương lai gần.