Charters

Chào Mừng Bạn Đến Với MAICE & MACCE

 

                                           MAICE & MACCE gồm có 3 phần: 

 

1. Bộ phận học vụ

I. Lưu giữ lý lịch: 

    ·        Thiết lập thông tin của sinh viên nhập học.

·        Thông báo thông tin về việc đình chỉ học tập và cho thôi học đối với sinh viên.

·        Công bố thông tin về các tiêu chuẩn nhập học

·        Quản lý và xem xét lại các khóa tuyển sinh, lưu giữ hồ sơ học tập.

·        In và kiểm tra bảng điểm, xem xét cấp bằng tốt nghiệp.

·        Cấp bằng tốt nghiệp.

·        Thông báo việc học lại và nhập học.

·        Thay đổi dữ liệu của cá nhân.

·        Lưu giữ hồ sơ học tập về các môn học nói chung.

II. Chương trình học

 

   ·  Quản lý khóa học: Đăng kí/ Dừng/ Rút lại việc theo học

   ·  Phục vụ các kỳ thi

   ·  Sắp xếp lịch học cho các lớp học ban ngày và các lớp giáo dục thường xuyên.

   ·  Quản lý các phòng học và trang thiết bị

   ·  Theo dõi sổ ghi đầu bài

 

2. Bộ phận quản lý sinh viên

 I. Tư vấn 

   ·  Quản lý việc tư vấn cho sinh viên

   ·  Quản lý việc bảo đảm an toàn và cấp cứu y tế cho sinh viên trong trường hợp cần thiết

   ·  Theo dõi chuyên cần

   ·  Cung cấp các loại mẫu đơn, bản khai

   ·  Cho vay vốn đối với sinh viên

   ·  Các hoạt động khác

II. Các hoạt động ngoại khóa

    ·  Phát triển tính cách và mối quan hệ giữa các sinh viên

    ·  Xây dựng tính dân chủ và tinh thần tự giác trong trường học

    ·  Sáng tạo và khuyến khích

3. Bộ phận quản lý các vấn đề chung