Phòng hướng dẫn hoạt động ngoại khóa

Giới thiệu

Mục tiêu hoạt động:

1. Xây dựng cá tính cho sinh viên và phát triển các mối quan hệ.

2. Xây dựng tinh thần dân chủ và ý thức kỷ luật trong nhà trường.

3. Khuyến khích các hoạt động dịch vụ.

4. Khích lệ tinh thần sáng tạo và tạo sự phấn khích

Văn phòng:

C203

Giờ làm việc:

Thứ hai - Thứ sáu     08h00-17h00

Điện thoại:886-8-7799821    Máy nhánh.  8216、8217、8220

Fax:886-8-7799711

Các hoạt động hổ trợ sinh viên:

1. Các loại học bổng.
2. Các hoạt động của hội sinh viên.
3. Thành lập, đăng ký, quản lý và hướng dẫn sinh viên tham gia hội sinh viên.
4. Hội sinh viên với các hoạt động học tập và phục vụ cộng đồng.
5. Các bài diễn văn và hội thảo của hội sinh viên.
6. Là phát ngôn đại diện của hội sinh viên.
7. Nhận đơn và cấp phát thẻ hội viên.
8. Tổ chức bầu chọn chủ tịch hội sinh viên.
9. Tổ chức các buổi lễ tốt nghiệp và lễ kỷ niệm.
10. Thuê mướn các trang thiết bị và sân bãi.
11. Quản lý tài sản và các băng rôn của hội.
12. Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng.