Tiếng ViệtICONCác học viện(學術單位)ICONViện Y tế và Điều dưỡng(健康暨護理學院)ICON9. Khoa Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng (食品營養系)