MIT là một trường tư, học viện giáo dục nghiên cứu và học tập cao. Được thành lập như một trường Điều dưỡng từ những năm 1950, Học viện kết hợp giảng viên và các nguồn nhân lực từ những giảng viên chuyên ngành y tế và các ngành liên quan chăm sóc sức khỏe được đào tạo tốt nhằm hướng đến sự phục vụ y tế rộng mở hơn.

Vị trí đặt ở PingTung, Đài Loan, khoảng 245 dặm về phía Nam của Đài Bắc, Học viện Kỹ thuật Mỹ Hòa là bộ phận của cộng đồng chăm sóc sức khỏe ở Đài Loan. Sinh viên có thể đi Cao Hùng dễ dàng qua phương tiện xe lửa hoặc xe buýt, cả hai phương tiện này nhận biết ở khuôn viên trường. Cao Hùng là một khu vực thành thị với nhiều Học viện giáo dục, nhà bảo tàng, nhà hát và những nơi hấp dẫn khác. 

 

 

 

 

 

 

OurCampus:MITTaiwan頁面插圖Một số giảng viên, nhân viên của chúng tôi đang ngồi trên “ghế sức khỏe” để được chăm sóc tăng tuần hòamáu. Những chiếc “ghế sức khỏe” này, được gọi là Healthron, là bộ phận trong chương trình của Trung tâm phát triển và phục hồi phục vụ chăm sóc sức khỏe và sẽ là thành phần trong lĩnh vực hợp tác với chương trình đào tạo Thạc sĩ của trường.

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên Bộ môn Khoa học Thẩm mỹ biểu hiện chương trình trang điểm trong một chương trình biểu diễn sắc đẹp. Chương trình đào tạo Thạc sĩ sẽ hướng dẫn cách sử dụng những sản phẩm thiên nhiên và bảo quản mỹ phẩm.

OURCAMPUS:MITTAIWAN頁面插圖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURCAMPUS:MITTAIWAN頁面插圖.

 

Sinh viên Bộ môn Khoa học Thẩm mỹ biểu hiện chương trình trang điểm trong một chương trình biểu diễn sắc đẹp. Chương trình đào tạo Thạc sĩ sẽ hướng dẫn cách sử dụng những sản phẩm thiên nhiên và bảo quản mỹ phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OURCAMPUS:MITTAIWAN頁面插圖Sinh viên Bộ môn Chăm sóc sức khỏe được hướng dẫn làm thế nào để chăm sóc tốt người lớn tuổi.  

 

 

 

 

 

          

    OurCampus:MITTaiwan頁面插圖   

 

 

  

OurCampus:MITTaiwan頁面插圖

 

 

 

 

OurCampus:MITTaiwan頁面插圖

 

 

Ngôi trường là nhà của 8000 sinh viên Đại học và 200 sinh viên Sau Dại học trong ba lĩnh vực.Sinh viên có thể truy cập hơn 200.000 thư mục tại Thư viện với phương tiện hiện đại được tái thiết kế cho MIT Đài Loan. 

 

 

 

 

OurCampus:MITTaiwan頁面插圖