Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONTrung tâm Giáo dục Mở rộng(推廣教育中心)

    Trung tâm Giáo dục Mở rộng

ExtensionEducationCenter

    Tel Tel:+886-8-7799821 Ext. 8190

       S Fax: +886-8-7797871

Address 23, PingKuang Rd., Neipu, Bình Đông, 91202 Đài Loan, ROC     

                                    Conformance(open with new window)