Contact  us

 

Liên hệ với chúng tôi:

      Bác sỹ:Chien-Chih, Lin e-mailx3218@meiho.edu.tw 

       Y tá::Mei-Huey, Wu         e-mailx1554@meiho.edu.tw

       Y tá::Shu-Hua, Kao          e-mailx1546@meiho.edu.tw

       Y tá::Cheng-Hsiu, Chin     e-mailx1580@meiho.edu.tw

 

TelĐiện thoại:+886-8-7799821  Ext. 8309

Fax:+886-8-7781726

Address 

23 Đường Bình Khang, Neipu, Bình Đông, 91202 Đài Loan, ROC.