Trưởng khoa

 • Tên: Wen-Tung Hung
 • Điện thoại: (08)-7799821-8257 

     E-mail:x0023@meiho.edu.tw

 •  

  Nhân viên

   

  ·  Tên:Yun-Ho Chung

  ·  Điện thoại:(08)-7799821-8140

  ·  E-mail:x2112@meiho.edu.tw

   

  Nhân viên

   

  ·  Tên: Shu-Yuan Lee

  ·  Điện thoại: (08)-7799821-8140

  ·  E-mail:x1518@meiho.edu.tw

   

  Nhân viên
  • Tên: Chao-Hsien Lee
  • Điện thoại: (08)-7799821-8142

         E-mail:x2167@meiho.edu.tw

   

  Nhân viên·  Tên: Shu-Ching Wen

  ·  Điện thoại: (08)-7799821-8142

  ·  E-mail:x5028@meiho.edu.tw